Зайны орчуулагч хийдэг хүн байна уу?

Мэдээллийн сайтуудтай зайны орчуулагчаар хамтран ажиллаж байсан туршлагатай freelancer байна уу?

Ихэвчлэн ямар нөхцөлтэйгээр хамтран ажилладаг юм бол оо?

Баярлалаа.

1 Like

Харин тийм. Мэдэх хүн байвал туслаач

2 Likes