About the Ур Чадвараа Хөгжүүлэхүй category

Яаж гадны байгууллагуудад гэрээсээ ажиллахуйц хэмжээний ур чадвартай болох вэ? Яаж аливаад түргэн суралцах вэ? Яг юуг сурах вэ?

Энэ ангилалд хэлэлцэх зүйлс:

  • Гэрээсээ ажиллахад хэрэгцээт ур чадварууд, тэдгээрийг хэрхэн хөгжүүлэх талаар

  • Одоо эрэлттэй байгаа ур чадваруудын талаар

  • Өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх талаар

1 Like