Гэрээсээ Гэрэлт!

About the Хэл Сурахуй category

Яаж ажлын харилцаа явуулах түвшинд гадаад хэлийг сурах вэ?

Энэ ангилалд хэлэлцэх зүйлс:

  • Гадаад хэл сурсан туршлагаасаа хуваалцах

  • Хамтдаа хэл сурах