(Java) Үнэгүй сургалт

Dears’


Болгарын #SoftUni Их сургуулийн тусгайлан бэлтгэсэн хөтөлбөр албан ёсны эрхтэйгээр.

#Java #FullStackDeveloper хөтөлбөрт бүрэн хамрагдсанаар

:pushpin:Дэлхийн топ 500 байгууллагад ажиллах боломж
:pushpin:Программ бичих ур чадварт суралцах боломж
:pushpin:Хувийн карьераа өргөжүүлэх боломж нээгдэнэ.

Хөтөлбөр эхлэх #хугацаа 6 сарын 16.
Холбоо барих: 86068005

Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/ucfKAuEmmaZHxBzYA
Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүйг: Java Програмчлалын хэлний хөтөлбөр - MLC Training | Боловсролын портал

2 Likes