Та нарт remote ажилд ороход юу хүндрэлтэй байна?

Олон ажил, олон эх сурвалж байна. Гэтэл бид нар ихэнх нь орж чадахгүй байна.
Хаана ирээд гацчихаад байна? Сэтгэгдлээ хуваалцаач.