Онлайн программ дээр ажиллах

Сайн байна уу?
Компьютерийн хэрэглээний программ ийн ажлыг тууштай хийх,үргэлжлүүлэх шивэх зэрэг үйлчилгээ танд үзүүлнэ. Нэг удаагийн гүйцэтгэл 8$.
Bojuu.baterdene@gmail.com оор холбогдоно уу.
Баярлалаа.

1 Like