Гэрээсээ Гэрэлт!

Өглөөний мэнд! Хүмүүнлэгийн төслийн маркетингийг гэрээсээ хийх хүн байна уу?

Ээжий Төсөл (хүмүүнлэгийн төсөл)дээр гэрээсээ ажиллах боломжтой хүнээр маркетинг хийлгэнэ.
Төслийн зорилго бол Монголын ирээдүйг авч явах залуу үеийг тэгш боломжоор ханган хөгжүүлэх, эргээгээд хорт хавдар болоод бусад өвчний өвчлөл, оношлогоо асаргааг сайжруулах явдал юм.

Утас: 88113977

4 Likes