Үнэ цэнэ нийлүүлэлт

Интернэтээр ажиллана гэдэг нь та бусдад үнэ цэнэ нийлүүлж байна гэсэн үг юм. Үнэ цэнэ гэдэг нь мөнгө, мэдлэг, цаг хугацаа 3-г хэлнэ. Бусдын цаг хугацаа, мөнгийг хэмнэхэд туслах ур чадвар таньд байна уу?. Мэдлэгээ ашиглаад тухайн хүний асуудлыг шийдэж өгч чадаж байна уу? гэдгээ өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Бусдад нийлүүлж байгаа үнэ цэнийн тоон илэрхийлэл нь ажлын хөлс юм.

3 Likes