Богино үлгэр сургамжит өгүүлэг гэх мэт богино зохиол орчуулах сонирхолтой юмаа гол нь гэрээсээ хиймээр бадаг олдох болов уу

Багахан хэмжээний өгүүллэгэ богино үлгэр орчуулах ажил хайж бна

1 Like

Ямар хэлнээс ямар хэл рүү орчуулах вэ? гэх мэт мэдээллээ нэмбэл зүгээр юм уу?