Төлөвлөгөөт ажил - Системийн шинэчлэл

Уг нь хэдэн өдрийн өмнө оруулах байсан ч амжсангүй. Өнөөдөр амарч байгаа дээрээ шинэчлэлийг нь хийчихье гэж бодлоо.

Төлөвлөгөөт ажил: Системийн шинэчлэл

Хамрах хүрээ: gerelt.gereesee.com даяар
Огноо: 2021/01/02 10:00 12:30 (GMT+8 Asia/Ulaanbaatar)
Үргэлжлэх хугацаа: 5 → 10 миунт
Системийн тасалдал: Систем тасалдана

3 Likes

Dark mode please.
dark-mode-opening-window-from-darkness

image

Энэ Preferences цэс рүү ороод → Interface → Theme → Dark гээд өөртөө тохируулж болно шүү :slight_smile:

3 Likes

Төлөвлөгөөт ажил: Системийн шинэчлэл (Minor version upgrade), OS security patches

Хамрах хүрээ: gerelt.gereesee.com даяар
Огноо: 2021/05/31 07:15 (GMT+8 Asia/Ulaanbaatar)
Үргэлжлэх хугацаа: 10 → 15 миунт
Системийн тасалдал: Систем тасалдана

1 Like